Участници

УЧАСТНИЦИ В "ЛЮБИМА ТУРСКА ЗВЕЗДА 2019":

Алп Навруз - 2 МЯСТО
Ахмет Мюмтаз Тайлян - ОТПАДНАЛ
Ачеля Топалоулу - 8 МЯСТО
Бирдже Акалай - 5 МЯСТО
Биркан Сокуллу - ОТПАДНАЛ
Боран Кузум - ОТПАДНАЛ
Бюлент Инал - ОТПАДНАЛ
Гонджа Вуслатери - ОТПАДНАЛА
Дениз Байсал - 6 МЯСТО
Ипек Билгин - 3 МЯСТО
Йойкю Карайел - ОТПАДНАЛА
Лейля Лидия Туутлу - 9 МЯСТО
Назан Кесал - 7 МЯСТО
Ръза Коджаоулу - ОТПАДНАЛ
Салих Бадемджи - 4 МЯСТО
Тамер Левент - ОТПАДНАЛ
Фарах Зейнеп Абдуллах - ОТПАДНАЛА
Чаалар Ертуурул - 1 МЯСТО

Отпаднали участници: Гонджа Вуслатери, Бюлент Инал, Биркан Сокуллу, Ахмет Мюмтаз Тайлян, Фарах Зейнеп Абдуллах, Боран Кузум, Ръза Коджаоулу, Тамер Левент, Йойкю Карайел, Лейля Лидия Туутлу, Ачеля Топалоулу, Назан Кесал, Дениз Байсал

Няма коментари:

Публикуване на коментар